Podporte nás 2%

Poslaním CK Spišský Štvrtok je motivovať a zároveň vzbudiť vášeň  pre cyklistiku u detí a dospelích v našej obci a okolí.

Pomôžte nám a spolu to zvládneme...

Za Vaše poskytnuté 2 % vopred ĎAKUJEME!TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE


Oficiálny zoznam poberateľov 2 % nájdete tu.

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou "vyhlásenia" je
Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)


Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)


Na čo prispejete?

Ako môžete poskytnúť 2% z Vašich daní?


2% z daní môžete poukázať v daňovom priznaní. Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či 2 % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba. Informácie ako poskytnúť 2% z Vašich daní nájdete na www.rozhodni.sk.

Ďakujeme!Údaje kam nám môžete poukázať 2% z daní

Obchodné meno: Cyklistický klub Spišský Štvrtok

Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Obrancov mieru 275/12, Spišský Štvrtok
IČO:  53007280 (do kolónky v tlačivách sa zarovnáva sprava)
IBAN: SK5683300000002101887914

© 2021 Cyklistický klub Spišský Štvrtok | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!