KTO SME

História

Myšlienka zriadenia občianskeho združenia pre cyklistov sa určite rodila v hlavách viacerých z nás vrátane mňa. Keďže som učiteľom TSV v obci Spišský Štvrtok považoval som za svoju povinnosť podporiť šport v obci a spojiť všetkých nadšencov cyklistiky. Nebudem sa tajiť tým, že som spojil príjemné s užitočným.Ako to teda bolo?

Po zorganizovaní pretekov MTB ŠTVRTOČAN 2019, kde okrem iných vecí sme  museli riešiť aj to bez čoho sa nedá existovať a to financovanie pretekov a dary od sponzorov, sme teda narazili na určité  problémy. Tie by sme ako združenie nemali. Nakoniec však všetko dobré dopadlo. Preteky mali v obci veľký úspech, čo nás teší a zároveň to bola pre nás pekná skúsenosť s organizovaním takejto veľkej akcie.

Za pomoc pri organizovaní pretekov MTB ŠTVRTOČAN 2019  by som chcel poďakovať všetkým, ktorý na tomto projekte participovali, hlavne p. uč. Hrušovskej, Stanke Grešovej, rodine Kežmarskej, mojej manželke a sponzorom,  bez ktorých by to nebolo možné zorganizovať a to konkrétne akciovej spoločnosti Nissens v Čachticiach, obci Spišský Štvrtok, ZŠ, stavebninám Stova Baumarket a dobrovoľníkom.

, 


Naší sponzori

Ďakujem Vám za podporu klubu