Vitaj na stránke

Cyklistického klubu Spišský Štvrtok

   Aktívne pracujeme  s deťmi a mládežou

      Úzko spolupracujeme        s MŠ a ZŠ v obci   

 Spišský Štvrtok

Pomáhame chrániť životné prostredie

Organizujeme dobrovoľnícke čistenie nášho okolia


Vytvárame nové cyklistické trasy


Aký je náš príbeh

Myšlienka zriadenia občianskeho združenia pre cyklistov sa určite rodila v hlavách viacerých z nás vrátane mňa. Keďže som učiteľom TSV v obci Spišský Štvrtok považoval som za svoju povinnosť podporiť šport v obci a spojiť všetkých nadšencov cyklistiky. Nebudem sa tajiť tým, že som spojil príjemné s užitočným.