Vitaj na stránke

Cyklistického klubu Spišský Štvrtok

   Aktívne pracujeme  s deťmi a mládežou

      Úzko spolupracujeme        s MŠ a ZŠ v obci   

 Spišský Štvrtok

Pomáhame chrániť životné prostredie

Organizujeme dobrovoľnícke čistenie nášho okolia


Vytvárame nové cyklistické trasy


Servisný deň


Aký je náš príbeh

Myšlienka zriadenia občianskeho združenia pre cyklistov sa určite rodila v hlavách viacerých z nás vrátane mňa. Keďže som učiteľom TSV v obci Spišský Štvrtok považoval som za svoju povinnosť podporiť šport v obci a spojiť všetkých nadšencov cyklistiky. Nebudem sa tajiť tým, že som spojil príjemné s užitočným.