Vedenie klubu

Predstavenstvo CKSŠ

Vladimír Žilka

Predseda CKSŠ

Lucia Hrušovská

Podpredseda CKSŠ

Stanka Grešová

Hospodár

Jozef Greš

Predseda výkonného výboru