Členovia klubu - pretekári

Kategória žiaci

Filip Žilka    


Branislav Žilka


Matej Barabas ml.


Oliver Bajtoš


Oliver  Jurek


Tomáš Greš


Jozef Greš


Michal Janščák


Lujza Grešová


Timea Javorská


Sára Borská


Michaela  Neupauerová

Veková kategória do 18 rokov

Sebastián Bajtoš


   Filip  Greš     


Šimon Hrušovský


Veková kategória do 40 rokov


Veková kategória nad 40 rokov

Jozef Greš   


František Bajtoš

Štefan Oltman